[ FLASHMOB TRƯỜNG THPT SỐ 3 BẢO YÊN] năm 2019- giải nhất

hihi